20181213

Nästa vintercup går på söndag den 16/12 i Långehäll.
Start, mål och omklädning är vid Ålems OK´s klubbstuga i Långehäll. Det är samma plats som Blomsterloppet utgår ifrån om ni sprungit det. Här är en länk till klubbstugan!
Banan är en härlig terrängbana på drygt 7 km.
Start för vuxna är 11.00 och för ungdomar finns en ca 1km slinga kl 10.30.