Information om vad som gäller för Vintercupen 2021

Det här är en sida som avser att beskriva information om hur det blir med Vintercupen i Skaraborg år 2021. Med anledning av Coronaviruset så är planen att arrangemanget ska fullföljas som planerat – men det är svårt att ge definitiva besked i dessa tider.

Coronaviruset har lett till många olika konsekvenser för samhället. Det här är en informativ sida om Vintercupen 2021. Detta är ingen officiell sida, utan en informativ sida skriven av varma anhängare av cupen. Vintercupen är en rad olika tävlingar i den östra delen av Skaraborg, det rör sig om vintertävlingar i enduro, precis som namnet antyder.För den oinvigde kan sägas att enduro är en tävling där de tävlande ska framföra motorcykel i en minst sagt knepig terräng. Det är en fantastisk spännande sport – både att utöva och att betrakta. Särskilt roligt blir den att beskåda och praktisera i den vackra miljö som Skaraborg har att erbjuda, kanske bland de vackraste miljöerna vårt land har att erbjuda.

Vintercupen i Östra Skaraborg – en tävling med gamla anor

Det finns många saker som kommer och går i samhället. Dessvärre blir många tävlingar i diverse idrottsgrenar inte särskilt långvariga – det beror ofta på att det är eldsjälar som drar i tävlingarna och när de inte har möjlighet att driva tävlingen vidare så avslutas den. Men Vintercupen har arrangerats i många år och verkar så förbli – arrangörerna driver den med mycket stort engagemang och genomför tävlingen med den äran varje år. Vad gäller just Enduro så är Vintercupen en av de största tävlingarna inom sporten, så har det inte alltid varit, men efter tid har cupen byggt upp sig som en institution i Enduro-Sverige.

En tävling som lockar såväl ung som gammal publik

Idrott förenar människor. En bra idrott kan förmå att båda engagera ung som gammal, kort som lång med mera – en bra idrott är en samlande idrott. Idrotten ska möjliggöra lekfulla möten över generationsgränserna, det är Enduro ett bra exempel på. Publik i alla åldrar brukar kolla på Vintercupen och det är en bra aktivitet att titta på för både barn, vuxna och seniorer. 

Planen är att arrangera cupen – trots rådande omständigheter

En hel del evenemang har ställts in på grund av Coronaviruset. Det är naturligt med hänsyn till de rådande riktlinjerna och restriktionerna som är utformade för att minska smittspridningen av viruset. Då handlar det om att hålla avstånd, tvätta händer, sprita händer och visa hänsyn och respekt till sina medmänniskor – på så sätt håller man smittspridningen nere vilket är avgörande för liv och hälsa. Som arrangör av en idrottstävling under den rådande pandemin har man ett ansvar att organisera sitt event på ett sådant sätt att man kan upprätthålla social distans och minska risken för smittspridning. Den nuvarande bedömningen är att Vintercupen 2021 kan genomföras, har arrangören låtit meddela. Bedömningen är att det går att utforma cupen på ett sätt. Exakt vilka åtgärder som arrangören kommer behöva vidta för att kunna arrangera cupen avser de att återkomma till – det är rätt naturligt. Det går inte att på förhand exakt kunna säga vilka dessa åtgärder kommer vara, de behöver ju utformas utifrån rådande omständigheter och det är inte orimligt att anta att restriktioner och rekommendationer kan komma att förändras innan dess vilket har bäring på hur Vintercupen ska arrangeras.  Ännu är inte anmälan uppe för tävlingen, utan den kommer att komma upp i ett något senare skede. Det måste ändå anses glädjande att Vintercupen planeras att bli av – det är en viktig tävling för sporten och om arrangemanget skulle ställas in skulle många som tränat hårt bli väldigt besvikna .

Lämna en kommentar