Östra Vintercupen i Skaraborg sker utomhus – av förklarliga skäl. En vintertävling i Enduro ska givetvis hållas utomhus. Men många idrottsföreningar och arrangörer har också lokaler och hus som de måste vårda – i den här artikeln beskriver vi vad arrangörer i allmänhet kan tänka på i fråga om reparation av föreningslokaler vilket ofta förutsätter att föreningen tar ett renoveringslån.

Vintercupen i Skaraborg har arrangerats länge och drar till sig mycket publik. De olika deltagande klubbarna gör varje år stora ansträngningar för att få till evenemanget – planeringen just nu är att det kommer att kunna genomföras år 2021.  Men arrangörerna har inte gett något defintivt besked. Som mycket annat kan saker och ting förändras med kort varsel i dessa minst sagt speciella tider. Även om förutsättningarna för tävling och träning i enduro just nu är begränsade, med hänsyn till de nuvarande rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten så är det många som väljer att stanna hemma. Men många kan fortsatt utöva enduro, då det är en sport som kan utövas med påtaglig social distansiering. När förutsättningarna för själva utövandet är begränsat, kan klubbar istället fokusera på att vårda lokaler och fastigheter. Här beskriver vi i allmänhet vad man kan tänka på när det gäller att renovera lokaler som finns i en ideell förening eller organisations ägo. Den här artikeln har ingen direkt koppling till evenemanget, den är skriven från ett utomstående perspektiv i syfte att förmå denna typ av arrangemang att kunna finnas över lång tid. Då kan det vara nödvändigt med renoveringslån, som kan likställas med ett privatlån fast för en förening och för ett givet syfte.

Lokalunderhåll och renoveringslån för enduroföreningar

Det är viktigt att man som styrelseledamot i en ideell förening som har till syfte att utöva enduro eller någon annan sport, lägger stor möda och kraft på att ta hand om eventuella lokaler som man hyr eller äger. Det är kostsamt att lägga pengar på att ta hand om fastighetsbestånd – det är inte alla som är beredda att ta ett Enklarelåneguiden 2021 för att finansiera en upprustning av en klubblokal. Men i många fall är det ändå värt det. Genom att lägga pengar på att byta golv i en lokal där det till exempel förvaras motorcyklar för enduro, kan man undvika skador. Det är viktigt att vidta åtgärder för att ha ett fullgott fuktskydd i en sådan lokal, oaktat om det rör sig om ett golv i själva föreningslokalen eller om det rör sig om ett golv någon annanstans i lokalen. Även om man håller lokalens publika ytor i gott skick, så hjälper inte det om lokalens källargolv blir föremål för fuktskada. För dessa åtgärder är det bra att ta ett renoveringslån som föreningen kan betala av över tid. 

Tack till Enklare som erbjuder bra möjligheter till finansiering för denna typ av föreningsverksamheter.

Lämna en kommentar