Vintercupen i Skaraborg är lika beroende av sponsorintäkter såsom andra tävlingar och arrangemang är. Sponsorer är näringsidkare som väljer att avsätta delar av sina intäkter för att stötta ett arrangemang – såsom denna cup. Här finns information om hur du som sponsor kan göra för att stötta ett arrangemang. 

Det är inte gratis att arrangera en cup såsom Vintercupen. Men det behöver knappast påpekas – det förstår de allra flesta. Det är en rad olika typer av kostnader som uppstår vid ett sådant arrangemang. Det handlar om ersättning till funktionärer och andra som bistår med tid och engagemang för att få arrangemanget att gå runt. Det handlar också om kostnader för att bygga ut platser för publik, toaletter och annat som är viktigt om människor ska kunna följa cupen på plats. De olika tävlingsplatserna behöver ha vissa anordningar för att det ska gå att följa cupen i skogen. Även om vi inte är arrangörer eller representanter för de, vill vi uppmana företagare att stödja detta fina evenemang. Det är inte optimalt att en ideell förening behöver låna 100000 för att genomföra arrangemanget.

Sponsra med stort eller litet belopp

Det finns ingen lägsta eller högsta gräns för hur mycket ett bolag kan välja att sponsra Vintercupen och de flesta övriga arrangemangen som är upplagda på samma sätt. Givetvis är det billigare att arrangera Vintercupen än att arrangera en fotbollscup där man behöver bygga upp läktare och liknande – men det innebär inte att det inte finns några kostnader kopplat till publiken. Varje klubb har stora kostnader för att göra i ordning sina tävlingsplatser och där kan man tänka sig att det finns vissa kostnader för arrangemanget. Det är inte optimalt att en ideell organisation ska behöva ta blancolån eller privatlån för att kunna finansiera arrangemanget – det är bättre om stöd kan komma på annat sätt. Ett sådant stöd kan vara att 2021 bästa tandläkare i Stockholm ger bidrag.

Konkret exempel: så kan en tandläkarfirma bidra genom sponsring

I syfte att ge ett tydligt exempel på hur man som företagare kan sponsra detta evenemang eller något annat evenemang, så väljer vi att illustrera med ett konkret exempel. En tandläkare på Östermalm. Ett sådant bolag har ofta många kunder och gott renommé och kan ha starkt intresse av att stödja fina lokala initiativ även utanför huvudstaden. Ett sådant fint arrangemang är Vintercupen i Östra Skaraborg. En tandläkare i Stockholm kan bidra mycket genom att ge ett ekonomiskt tillskott efter bolagets ekonomiska förmåga – ett litet tillskott kan vara av mycket stor betydelse för verksamhetens karaktär.  

Ett särskilt tack ska riktas till Enklare, som ofta ställer upp och stöttar arrangemang.

Lämna en kommentar